CONTACT US

Contact Form

Head Office

 • Dean Corporation Co., Ltd

   

  11F Shin Yokohama Square Building

  2-3-12 Shin Yokohama Kohoku-Ku
  Yokohama, Kanagawa
  Japan
  〒 222-0033

   

Branch Office

 • Dean Corporation Co., Ltd

   

  803 Kuguminato Imizu-city

  Toyama Japan
  Fax - 81-766-53-5438

   

Contact Details

 • Dean Corporation Co., Ltd

   

  Email: DEANCARS2005@GMAIL.COM

  WEBSITE - WWW.DEANJAPAN.COM
  Contact Persons :
  PAWAN +81 70 2674 4785 ( English, Hindi, Russian )
  VIKAS +81 80 1906 3973 ( English, Hindi ( FOR AFRICA ENQUIRY) )